incoming-tour-operator-DMC-Amsterdam-ZOYO-Travel-Holland.jpg

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: ZOYO Travel;

  • gebruik(en): ZOYO Travel geeft u de mogelijkheid om alle informatie/content vrijblijvend raad te plegen echter is het kopieren, imiteren of het in een andere vorm gebruikmaken van deze content zonder nadrukkelijke (schriftelijke) toestemming van ZOYO Travel verboden;

  • u: de bezoeker van de website;

  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 3. De content is door ZOYO Travel met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, ZOYO Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, taal- en schrijffouten of mogelijk verkeerde genoemde tarieven.

 4. ZOYO Travel is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar mogelijk wordt verwezen. Indien er wordt verwezen naar een pagina buiten het ZOYO portaal vervalt deze disclaimer en dient u de huidige disclaimer nogmaals raad te plegen.

 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van ZOYO Travel. ZOYO Travel behoudt het recht om de veroorzaker aansprakelijk te stellen voor alle geleden schade al dan niet de financiele eigendomsrechten. 

 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Dit kan per e-mail info@zoyotravel.nl.